Belem gezien door de lens

Doorgaans ben ik op vakantie in een land dat ik min of meer al ken en waarbij de taal geen barrier is. Heel anders was het ditmaal in Belem Brazilie. Ik was nooit eerder naar Brazilie geweest en ook niet eerder meegemaakt dat de taal; daarmee het contact cq verstaanbaar maken hetgeen je wil een problem kon zijn. Belem is niet als zodanig een toeristen stad, maar je verwacht dat op z'n minste je bij bepaalde diensten je met Engels terecht kan. Het is een miljoenen stad met veel, heel veel taxi's heel grootte warenhuizen grote attraktie parken etc. maar engels sprekenden vergeet dat. Met alles wat je onderneemt moet er wat geluk bij zijn en zo was het ook. Als ik iets wilde bestellen was er haast altijd een student in de omgeving als tolk die in het engels kon helpen. Blijkt dat er alleen op de hoge scholen en wel als keuzevak engels wordt gedoceerd. In het hotel is men zeer behulpzaam en kan men, hetzij moeizaam, in het engels geholpen worden. Voor de taxi had ik heel snel een methode. Zocht na het ontbijt op de pc van het hotel waar ik naar toe wilde in het engels. Schakelde de website daarna in het Portugees en schreef het op in het portugees, dit liet ik aan de taxichauffeur zien. Moet zeggen dat zulks heel goed werkte. Een taxi terug naar het hotel was eenvoudig de visitekaart van het hotel was daarvoor een goede richtwijzer. Uiteraard heb ik gefotografeerd en kunt u een deel uit de foto-collectie "Belem door de lens gezien" bekijken.

 

"BELEM SEEN THROUGH THE LENS"

Usually I am on holiday in a country that I already know and where the language is not a barrier. It was very different this time in Belem Brazil. I was never been to Brazil and also not before experienced that the language; the contact cq explain what you want could be a problem. Belem is not a tourist town, but you expect that at least you can refer with English. It is a major city with lots and lots of taxis very size department stores large attraction parks etc. but English speakers forget that. With everything you undertake there must be some luck at are and so it was too. If I wanted to order something there was almost always a student around as an interpreter who could help in English. It appears that only the high schools as optional course English is taught. In the hotel the where very helpful in English. For the taxi I had very fast a method. After the breakfast (in the hotel ) I look on the  pc where I wanted to be in English. Switched the website afterwards in Portuguese and wrote it in Portuguese, this I showed to the taxi driver. Have to say that this worked very well. A taxi back to the hotel was simply the business card of the hotel was a good one for that pointer. Obviously I have photographed and there for you can seen the photo collection "Belem through the lens".