Queen of the night

Gezien het resultaat van mijn vorige persoonlijke opdracht, namelijk het fotograferen met mijn smartphone. Heb ik het voornemen de komende periode hiermee voort te gaan. Ditmaal doe ik u het resultaat, het midden in de nacht fotograferen van de koningin; voor de duidelijkheid de bloem met de naam “Queen of the Night”.

 

Having regard to the result of my previous personal command, namely shooting with my smartphone. I have the intention to continue this over the coming period. This time I'll do you the result, middle of the night photographing the Queen; for the sake of clarity, the flower with the name "Queen of the Night".