Expo in Rome Italie

12. aug, 2016

Het hebben van een website

Ooit is mij gevraagd: wat de reden is voor het plaatsen van mijn foto’s op een website.
Om eerlijk te zijn wist ik niet direct wat daarop te antwoorden. Immers de vraag kon ook gesteld worden: waarom men exposeert. Beide vragen zou als volg kunnen worden beantwoord: omdat fotografie een form van communicatie is en ik graag de mening van een ander over mijn werk verneem. Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden o.a. middels het exposeren, daarmee kan in een gegeven tijdbestek een aantal bezoekers worden bereikt. Met de ICT mogelijkheden is de voor de hand liggende manier en bovendien internationaal toegankelijk het hebben van een website. Uiteraard niet alle bezoekers maken hun mening kenbaar, maar van de weinige zijn er vaak bruikbare vragen en opmerkingen. Voor mij is het aantal bezoekers tijdens een expositie en aantal keren middels een uitnodiging een expo te houden, een maatstaaf dat mijn foto’s ingang hebben.
Onlangs kreeg ik een uitnodiging van Association Cultural and Artistic Artimo Italië, om een collectie van maximaal 5 foto’s in te zenden voor deelname aan een internationale kunst selectie. De ingezonden foto's zullen vanaf 4 augustus te zien zijn op hun website “Premio Arte Roma". Dat was de reden voor mij om mee te doen.
Buiten mijn verwachting is uit de collectie de foto "Indians at the riverside te Kwamala Semutu" gekozen om geëxposeerd te worden. Hiermee behoort de collectie bij de 60 beste inzendingen en genomineerd voor de prestigieuze prijs.
Dat de foto uit Kwamala Semutu "Indians at the riverside" bij "Premio Arte Roma 2016" in de internationale expositie te zien zal zijn, in Stadio di Domiziano van 16 tot en met 30 oktober in Italië, is een gevolg van het hebben van een website.

**********************

HAVING A WEBSITE

A time ago I was asked: what is the reason for posting my photos on a website. To be honest I didn't know directly what to reply. The question could also be asked: why doe you exhibits. Both questions can be answered as follows: because photography is a form of communication and I like to hear another opinion about my work. There are various possibilities, among others, through the exhibit, thus a number of visitors in a time frame. With the ICT capabilities is the obvious way and in addition, internationally accessible having a website. Of course, not all visitors make their views known, but of the few there are often useful questions and comments. For me, the number of visitors during an exhibition and number of times of an invitation to hold an expo, is a way to know that my photos have entrance. I recently got an invitation from Association Cultural and Artistic Artimo Italy, to send a collection of up to 5 photos to participate in an international art selection. The submitted photos will be from 4 August to show up on their website "Premio Arte Roma". That was the reason for me to get involved. Beyond my expectation the photograph "Indians at the riverside to Kwamala Semutu" is chosen to be exhibited. Why it belongs to one of the 60 best chosen collection and nominated for the prestigious award.
That the photo from Kwamala Semutu "Indians at the riverside" will be in the international exhibition of "Premio Arte Roma 2016" in Domiziano from 16 to 30 October in Italy, is a consequence of having a website.