NEW YORK NIAGARAVAL VUURWERK

Onlangs was ik in Amerika, het was niet de eerste keer dat ik het land van Oom Tom bezocht. Het waren echter tussen stops van enkele dagen in Miami op doorreis naar mijn vakantie bestemming. Ditmaal was het op uitnodiging van mijn zoon Paul, die met zijn gezin in Amerika woont en was het een verblijf van een  maand. Voor mijn vertrek had ik van hem een reisplan gehad, dat inhield een bezoek aan: Chicago, Niagarafalls, New York, Washingtown en enkele kleine plaatsen onderweg. In de eerste twee weken hebben we met z'n tweeën zo'n 3500 mijlen op de weg afgelegd en velemalen tolgeld betaald. Beiden gewapend met camera en  accessoires hebben wij ook vele malen de sluiters ontspannen. Ter zijnertijd zal hetgeen door de lens is vastgelegd op mijn website te zien zijn. Bij de Nationale Kunstbeurs in Suriname, van 27 oktober tot en met 4 november, zal ik een collectie foto's exposeren met daarin verwerkt hetgeen mij visueel opviel namelijk "de liefde van de Amerikaan voor zijn nationale vlag". Er is geen plaats of object waar ik de Amerikaanse vlag niet heb gezien. Aan de elektrisiteits masten, op de graven, vervoersmiddelen, gebouwen etc. Tussendoor heb ik video opnames gemaakt die mijn herinneringen later kan ondersteunen. Wellicht komt mijn video "Firework at the Niagarfalls" ook uw herinnering van pas.

 

FIREWORKS  AT NIAGARAFALLS

Recently I was in America, it was not the first time I visited the country of Uncle Tom. It were stops in Miami in transit to my holiday destination. This time it was at the invitation of my son Paul, who lives with his family in America and I was staying for a month. Before my departure I got a program from him for visiting: Chicago, Niagarafalls, New York, Washingtown and a few small place. In the first two weeks we road about 3500 miles on the way. Both armed with camera and accessories, we also have many times relax the camera shutter. In the future I will have som photos on my website.

At the National Art Fair in Suriname, from 27 October to 4 November, I will have a photo collection exhibit containing wat I visually saw, namely "the love of the American for its National Flag". There is no place or object where I have not seen the American flag. To the power transmission mast, on the graves, All types of vehicles, buildings etc. I also have made video recording that can support my memories later. Perhaps my video "Firework at the Niagarfalls" also will help your memories.