"Guyana door de lens gezien".

Vanuit Suriname naar een ander land op vakantie gaan vindt over het algemeen plaats middels een vlieg- of zeereis. Uitzondering daarop zijn een van de buurlanden Frans Guyana en Guyana (voormalig Engels Guyana). Je kunt beide landen bereiken via de weg en met de veerboot de grensrivier over. Indien gewenst kun je de reis op de weg met eigen vervoer ondernemen. Aangezien de meeste Surinamers het Engels redelijk verstaan en spreken is een reis naar het Westelijk grens gebied Guyana eerder gemaakt. Vandaar een deel uit de foto-collectie "Guyana door de lens gezien".

 

 

Go on holiday to another country from Suriname generally finds place through a plane or sea journey. Exception to this are one of the neighbouring countries French Guyana and Guyana (former English Guyana). You can reached both countries by road and a ferry at the border river. You can travel on the road with your own transport. Since most Surinamies reasonable are ability to understand and communicate in English is a trip to the western border area Guyana often. Here is a part of myn photo collection 'Guyana seen through the lens'.  

 

Bent u geinteresseerd voor een fotoboek en/of foto van een van de thema's uit de website, e-mail: theotjongfoto@yahoo.com

© Het is niet toegestaan afbeeldingen van deze website te reproduceren of op welke manier dan ook te gebruiken zonder toestemming.

© It is not allowed to reproduce images from this website or in any way use it without permission.